پیراهن مردانه GUCCI

37‌ـ آبی‌ـ کتان‌ـ
37‌ـ آبی‌ـ
37‌ـ سبز‌ـ
36‌ـ آبی‌ـ
36‌ـ سبز‌ـ
In stockکمربند : 200
دکمه : 200
رنگ : 400
مدل : 3000
رنگ : 400
 • ویژگی های عمومی لباس ها

  دمای شسشتو :

  36
  مشخصات

  سایز :

  36

  نوع پارچه :

  دارد